Vi markerer Darwindagen med Darwin i byen.  I boken viser forsker og evolusjonsbiolog Schiltuizen oss at evolusjonen i byene skjer mye raskere og på mer forunderlige vis enn Darwin noen sinne våget å drømme om.

Darwindagen er en innstiftet merkedag for feiringen av Charles Darwins fødselsdag 12. februar 1809. Dagen markeres for å fremme Darwins bidrag til evolusjonsbiologi og framfor alt vitenskap i sin alminnelighet.

Kjøp Darwin i byen her!

Darwin i byen

Vi er på full fart mot en fremtid der tre fjerdedeler av jordas befolkning bor i byer, og store deler av planetens areal har blitt urbanisert. Når mye av det som er igjen er dekket av jordbruk, beitemark og plantasjer – hvor skal da naturen gjøre av seg? I følge den nederlandske evolusjonsbiologen Menno Shilthuizen ligger svaret i byene.

Etter hvert som dyrelivet finner nye tilfluktsteder blant oss, har evolusjonen tatt en overraskende vending. Urbane dyr blir stadig frekkere og mer oppfinnsomme, byduer har utviklet en fjærdrakt som tåler forurensningen bedre, og ugress som vokser i sprekkene på fortauene har tilegnet seg en ny type frø. Svarttroster som holder til i byen er til og med i ferd med å bli en helt ny rase, som vi kan gi navnet Turdus Urbanicus.

Takket være enestående rask evolusjonær tilpasning finner planter og dyr nye måter å overleve på i menneskenes tilsynelatende ugjestmilde verden av asfalt og stål. Vi står foran åpningen av et nytt kapittel i historien om livet på planeten – et kapittel der artsmangfoldet sørgelig nok svinner hen, men der også nye og spennende livsformer ser dagens lys.

Kjøp Darwin i byen her!