Manuskripter kan sendes inn til forlaget uten forhåndsavtale.

De må være maskinskrevet, med halvannen eller dobbel linjeavstand. Av miljøhensyn mottar vi helst manuskripter i elektronisk versjon, men vil også behandle papirversjoner. Husk i så fall å ta kopi, da forlaget ikke returnerer leste manuskripter, og vedlegg nødvendig kontaktinformasjon.

Normal behandlingstid i forlaget er to til fire uker.

Send manuskriptet på e-post til: post@fontini.no

Font/Cappelen Damm, Postboks 1900, 0055 OSLO