FONT ble etablert i 2005 av Halfdan W. Freihow og Knut Ola Ulvestad, og konsentrerer seg i hovedsak om utgivelse av sakprosa. Høsten 2017 ble forlaget kjøpt opp av Cappelen Damm, og drives nå videre som et imprint under deres paraply.

Ordet FONT kommer dels fra det latinske fons, som betyr kilde, og dels fra det franske fonte – noe som er smeltet. Ordet brukes oftest i betydningen skrifttype – typografiske skrifter ble nemlig tidligere støpt i metall.

Da Johann Gutenberg oppfant den europeiske boktrykkerkunsten i 1430-årene, baserte han sine støpte skrifttyper på de skriftformene som ble brukt i de håndskrevne bøkene som inntil da rådet grunnen. Dette var den snirklete gotiske skriften. Den har stått særlig sterkt i Tyskland og Nord-Europa, lenge også i Norge. Men etter 2. verdenskrig gjenfinner vi den nesten bare som dekor, som i enkelte avistitler og i markedsføring av for eksempel metal-musikk.

Lenger sør i Europa ble på samme tid den romerske monumentalskriften og den humanistiske håndskriften gjenopplivet, og sammen ble de utgangspunkt for antikvaskriften. Dette er i dag den dominerende trykkskriften, ikke minst i bøker, og er egentlig uforandret siden boktrykkeren Nicolas Jenson skar den første rene antikvaskriften i Venezia i 1470-årene. Antikvaskriften er kjennetegnet ved varierende tykkelse på strekene i bokstavene og ved små avsluttende tverrstreker, kalt seriffer.

Ved inngangen til den industrielle revolusjon oppsto en tredje viktig skriftgruppe, nemlig grotesk. Den ble første gang vist av den engelske skriftstøperen William Caslon IV i 1816. Grotesk skrift er kjennetegnet ved at bokstavene har streker av lik tykkelse og ved at de mangler seriffer. Den anvendes ofte i reklame og på dataskjermer på grunn av sine enkle og klare former.

I dag støpes ikke skrifttyper lenger i bly, men er lagret som datafiler i datamaskiner og andre steder der tekst skal vises eller skrives ut. Men begrepet font står, med sine røtter i støpte typer, sterkere enn noen gang, og har fortrengt de tradisjonelle faguttrykkene for typografisk skrift.

FONT Forlag bruker antikvaskriften Trajan i sin logo. Denne ble utviklet av amerikanske Carol Twombly i 1989, og er stilistisk inspirert av den 40 meter høye Trajan-søylen, som ble reist i Roma mellom år 106 og 113 e.Kr. for å hedre keiser Trajans militære erobringer. Oppover langs denne søylen, som har en diameter på nær fire meter, løper et 200 meter langt spiralbånd med praktfulle relieffer. Søylens base er prydet med de ypperste eksempler på romersk skrift- og steinhoggerkunst. Disse inskripsjonene anses av mange som den viktigste inspirasjonskilden for de ulike antikvaskriftene.