Alle utgivelser fra FONT kan kjøpes hos din lokale bokhandler.

Dersom boken du vil ha ikke er i hyllene, vil bokhandleren bestille den for deg. Bøker er enkle å pakke og sende, og en særdeles hyggelig gave å motta.