Jamil Ahmad

Jamil Ahmad

Jamil Ahmad (f. 1933) er fra Pakistan, og debuterte som forfatter med Vandrefalken. Ahmad har vært offentlig tjenestemann i grenselandet mellom Pakistan og Afghanistan. Han tjenestgjorde blant annet ved Pakistans ambassad i Kabul før og under den sovjetiske innmarsjen i 1979.