Lotte Hvas
© Foto Sussie Jensen

Lotte Hvas

Lotte Hvas (f. 1954) har vokst opp i Norge og i Danmark, og bor i dag i Præstø i Danmark. Hun har 25 års erfaring som praktiserende lege, og hun har forsket på kvinners opplevelser av overgangsalderen i flere tiår. Hvas har skrevet doktoravhandlingen Medicin til raske – en syg ide?, og er tidligere nestleder i Det Etiske Råd.