Dalai Lama

Han Hellighet den 14. Dalai Lama, Tenzin Gyatso, er tibetanernes og den tibetanske buddhismens åndelige overhode. Han er stadig på reise for å spre budskapet om nestekjærlighet og medfølelse, forståelse mellom religioner, respekt for miljøet og fremfor alt: fred i verden. Dalai Lama har vært en varm talsmann for en sekulær og universell holdning til grunnleggende menneskelige verdier. Han bor i eksil i Dharamsala i India.

Bibliografi

2016 - Gledens bok

2012 - La oss erklære fred

2008 - Veien til et meningsfylt liv

2008 - Kunsten å være lykkelig

2008 - Det gode hjerte

2008 - Et åpent hjerte

2006 - La kjærligheten vokse

2004 - Arbeid og lykke

2003 - Råd om døden - og om å leve et bedre liv

2003 - Råd fra hjertet

2000 - Tanker for et nytt årtusen