Øivind Stenersen

Øivind Stenersen er cand. philol. med historie hovedfag og tidligere lektor ved Ski videregående skole. Han er medforfatter på et av Cappelen Damms historieverk for den videregående skolen og Globus Historie, Globus Ny utgave 5-7 og Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm for grunnskolen. Sammen med Ivar Libæk og Asle Sveen har han skrevet bøker om Nobels fredspris og norsk historie. Stenersen er for tiden daglig leder for Nobeliana, et firma som formidler kunnskap om fredsprisen.

Bibliografi

2019 - Norges historie etter 1814

2018 - Verdens historie. En innføring. Brettbok (privatlisens)

2018 - Verdens historie

2018 - Norges og Verdens historie - en innføring. Nettsted

2018 - Norges historie Unibok

2016 - Norges historie. En innføring. Brettbok (Privatlisens)

2016 - Norges historie. En innføring. Brettbok

2016 - Historie Vg3 Påbygging

2016 - Norges historie - En innføring. Elevnettsted

2014 - Norges historie

2012 - Norges historie etter 1814

2012 - The Nobel peace prize

2002 - Historie 2

2002 - Historie 2

2001 - The nobel peace prize.one hundred years

2001 - Nobels fredspris - hundre år for fred

1999 - History of norway

1997 - Norge 2

1997 - Noreg 2

1994 - Noreg 2

1994 - Norge 2

1993 - Noreg 1

1993 - Norge 1

1993 - Verda 1

1993 - Verden 1

1991 - Norges historie tysk

1991 - Norges historie spansk

1989 - Noreg 2 noregshistorie etter 1850

1989 - Norge 2 norgeshistorie etter 1850

1988 - Noreg 1 noregshistorie før 1850

1988 - Norge 1 norgeshistorie før 1850

1988 - Verda 1 verdshistorie før 1850

1988 - Verden 1 verdenshistorie før 1850

1984 - Kilder og bakgrunnsstoff til Norge 2 etter 1850

1984 - Kilder og bakgrunnsstoff til Norge 1 før 1850

1983 - Noreg 1 før 1850

1983 - Noreg 2 etter 1850

1983 - Verda 1 før 1850

1983 - Norge 2 etter 1850

1983 - Norge 1 før 1850

1983 - Verden 1 før 1850