Asle Sveen

Asle Sveen er cand. philol med historie hovedfag fra UiO. Han har vært forsker ved Nobelinstituttet og ILS (Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling) ved UiO og var prosjektmedarbeider ved Nobels Fredssenter. Sveen har vært medforfatter på jubileumsboken om Nobels fredspris og Cappelens historieverk til den videregående skolen. Han har skrevet historiske romaner for ungdom og har lang undervisningserfaring i historie, samfunnsfag, norsk og filosofi og underviser ved Valler videregående skole.

Bibliografi

2019 - Norges historie etter 1814

2018 - Verdens historie. En innføring. Brettbok (privatlisens)

2018 - Verdens historie

2018 - Norges og Verdens historie - en innføring. Nettsted

2016 - Historie Vg3 Påbygging

2014 - Historie Vg2 og Vg3 Elev- og lærernettsted

2012 - Olav Tryggvason

2012 - Harald Hårfagre

2012 - Norges historie etter 1814

2012 - The Nobel peace prize

2002 - Historie 2

2002 - Historie 2

2001 - The nobel peace prize.one hundred years

2001 - Nobels fredspris - hundre år for fred

1997 - Verden 2

1997 - Verda 2

1997 - Harald Hardråde

1996 - Olav Haraldsson - fra vikinghøvding til

1995 - Olav Tryggvason - for hvitekrist med sve

1995 - Harald Hårfagre - drømmen om et stort ri

1994 - Verda 2

1993 - Verda 1

1993 - Verden 1

1990 - Verda 2 verdshistorie etter 1850

1990 - Verden 2 verdenshistorie etter 1850

1988 - Verda 1 verdshistorie før 1850

1988 - Verden 1 verdenshistorie før 1850

1984 - Kilder og bakgrunnsstoff til Verden 2 etter 1850

1984 - Kilder og bakgrunnsstoff til Verden 1 før 1850

1983 - Verda 2 etter 1850

1983 - Verda 1 før 1850

1983 - Verden 1 før 1850

1983 - Verden 2 etter 1850