Asle Sveen

Asle Sveen er cand. philol med historie hovedfag fra UiO. Han har vært forsker ved Nobelinstituttet og ILS (Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling) ved UiO og var prosjektmedarbeider ved Nobels Fredssenter. Sveen har vært medforfatter på jubileumsboken om Nobels fredspris og Cappelens historieverk til den videregående skolen. Han har skrevet historiske romaner for ungdom og har lang undervisningserfaring i historie, samfunnsfag, norsk og filosofi og underviser ved Valler videregående skole.

Bibliografi

2018 - Verdens historie. En innføring. Brettbok (privatlisens)

2018 - Verdens historie

2018 - Norges og Verdens historie - en innføring. Nettsted

2016 - Historie Vg3 Påbygging

2014 - Historie Vg2 og Vg3 Elev- og lærernettsted

2012 - Norges historie etter 1814

2012 - The Nobel peace prize