Ivar Libæk
© Foto: Jan Lillehamre Cox

Ivar Libæk

Omtale
Ivar Libæk er cand. philol. med historie hovedfag fra UiO. Han har blant annet vært gjesteforsker ved Det Norske Nobelinstitutt og arbeidet som prosjektmedarbeider ved Nobels Fredssenter. Libæk har vært medforfatter på en rekke historiske fagbøker og læreverk, blant annet jubileumsboken om Nobels fredspris og Cappelens historieverk for den videregående skolen. Libæk underviser i historie, samfunnsfag og norsk i videregående skole.
Bibliografi

2016 - Historie Vg3 Påbygging

2013 - Globus Samfunnsfag Digital Fagnettsted

2013 - Historie Vg2-3. Eittbandsutgåva

2013 - Historie Vg2–3. Ettbindsutgave.

2012 - Globus 5 Samfunnsfag Tavlebok

2012 - The history of Norway after 1814

2012 - Nobels fredspris

2008 - Historie Vg3

2008 - Globus Ny utgave Samfunnsfag 7 Lærerens bok

2008 - Globus Ny utgave Samfunnsfag 7 Elevbok

2008 - Historie Vg3

2008 - Globus Ny utgåve Samfunnsfag 7 Elevbok

2008 - Norges historie

2008 - Historie Vg3 Påbygging

2008 - Historie Vg3 Påbygging

2007 - Globus Ny utgave Samfunnsfag 6 Lærerens bok

2007 - Globus Ny utgave Samfunnsfag 6 Elevbok

2007 - Globus Ny utgåve Samfunnsfag 6 Elevbok

2007 - Historie Vg2

2007 - Historie Vg2

2006 - Globus Ny utgave Samfunnsfag 5 Elevbok

2006 - Globus Ny utgåve Samfunnsfag 5 Elevbok

2006 - Globus Ny utgave Samfunnsfag 5 Lærerens bok

2002 - Historie 2

2002 - Historie 2

2001 - Historie 1

2001 - Historie 1

2001 - The nobel peace prize.one hundred years

2001 - Nobels fredspris - hundre år for fred

2000 - Globus Historie Vikingtid

2000 - Globus Historie Vikingtid

2000 - Globus Historie Mellomalder

2000 - Globus Historie Middelalder

2000 - Globus Historie Bildeplansjer

2000 - Globus Historie Vikingtid/mellomalder CD

2000 - Globus Historie Vikingtid/middelalder CD

1999 - A History of Norway

1999 - Globus 7 Historie (L97)

1999 - History of norway

1999 - Globus 7 Historie Lærerveiledning (L97)

1999 - Globus 7 Historie (L97)

1998 - Globus 6 Historie (L97)

1998 - Globus 6 Historie (L97)

1998 - Globus 6 Historie Lærerveiledning (L97)

1997 - Norges historie

1997 - Noreg 2

1997 - Globus 5 Historie (L97)

1997 - Globus 5 Historie (L97)

1997 - Globus 5 Historie Lærerveiledning (L97)

1997 - Norge 2

1995 - Norges historie

1995 - Samfunnslære

1994 - Noreg 2

1994 - Norge 2

1993 - Noreg 1

1993 - Norge 1

1993 - Verda 1

1993 - Verden 1

1992 - Norges historie - Øvingshefte

1991 - Norges historie tysk

1991 - Norges historie spansk

1990 - Kontrasterende kilder før 1850

1988 - Noreg 1 noregshistorie før 1850

1988 - Norge 1 norgeshistorie før 1850

1988 - Verda 1 verdshistorie før 1850

1988 - Verden 1 verdenshistorie før 1850

1984 - Kilder og bakgrunnsstoff til Norge 1 før 1850

1983 - Noreg 1 før 1850

1983 - Verda 1 før 1850

1983 - Verden 1 før 1850

1983 - Norge 1 før 1850