Ivar Libæk
© Foto: Jan Lillehamre Cox

Ivar Libæk

Ivar Libæk er cand. philol. med historie hovedfag fra UiO. Han har blant annet vært gjesteforsker ved Det Norske Nobelinstitutt og arbeidet som prosjektmedarbeider ved Nobels Fredssenter. Libæk har vært medforfatter på en rekke historiske fagbøker og læreverk, blant annet jubileumsboken om Nobels fredspris og Cappelens historieverk for den videregående skolen. Libæk underviser i historie, samfunnsfag og norsk i videregående skole.

Bibliografi

2016 - Historie Vg3 Påbygging

2013 - Globus Samfunnsfag Digital Fagnettsted

2013 - Historie Vg2-3. Eittbandsutgåva

2012 - Globus 5 Samfunnsfag Tavlebok

2012 - The history of Norway after 1814

2012 - Nobels fredspris

2008 - Globus Ny utgave Samfunnsfag 7 Lærerens bok

2008 - Globus Ny utgave Samfunnsfag 7 Elevbok

2008 - Globus Ny utgåve Samfunnsfag 7 Elevbok

2007 - Globus Ny utgave Samfunnsfag 6 Elevbok

2007 - Globus Ny utgåve Samfunnsfag 6 Elevbok

2006 - Globus Ny utgave Samfunnsfag 5 Elevbok

2006 - Globus Ny utgåve Samfunnsfag 5 Elevbok

1999 - History of norway